• Industrijska cesta 2 b, 6310 Izola/Isola
 • 05 640 00 90
 • info@univar.si

 

Predstavitev

 

Družba Univar d.o.o. je bila ustanovljena 30.5.1990. Primarno smo se ukvarjali s problematiko varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in ekologije v podjetjih, nato pa smo razširili dejavnost tudi na distribucijo in prodajo ter vzdrževanje gasilnikov, tehnični nadzor in meritve hidrantov ter hidrantnih omrežij in projektiranje, montažo in vzdrževanje stabilnih sistemov gašenja.

 • Izdelujemo strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja
 • Izvajamo ekološke meritve temperaturnega ugodja, prezračevanja, osvetljenosti in hrupa ter vzorčenja oz. meritve kemijskih škodljivosti (organski hlapi in prah)
 • Pripravljamo požarno dokumentacijo (požarni redi, načrti evakuacije, požarni načrti)
 • Usposabljamo osebe, odgovorne za začetno gašenje in evakuacijo ter osebe, ki lahko izvajajo požarno stražo
 • Usposabljamo in pomagamo pri izpeljavi vaje evakuacije
 • Izvajamo različna funkcionalna usposabljanja, za upravljavce viličarjev, vozil težke gradbene mehanizacije, dvigal idr.
 • Izvajamo naloge svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR)

Na področju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva imamo sodelavce, ki so univerzitetni ali diplomirani Inženirji iz področja varstva pri delu ali strojništva.
V servisu gasilnikov imamo dva usposobljena serviserja gasilnikov za vse najbolj pogosto prodajane gasilnike na slovenskem tržišču (Anaf, Fipis/Urban, Gloria, Gallus, Pastor, Total) in gasilnike blagovne znamke MOBIAK SA in Emme Antincendio, ki jih zastopamo v našem podjetju, z mrežo usposobljenih serviserjev gasilnikov MOBIAK SA in Emme pa se trudimo nuditi kvaliteten gasilnik in storitev vzdrževanja po sprejemljivi ceni po celotnem ozemlju Slovenije.
Poleg distribucije, prodaje in vzdrževanja gasilnikov, hidrantov in stabilnih sistemov gašenja, smo v sodelovanju s podjetjem Meccanica Orlandini iz Reggio Emilie razvili edinstven univerzalni samostoječi nosilec za prenosne gasilnike Kit-pole.
V administraciji je poleg tajništva še fakturna služba. Preko teh dveh služb naše prijazne sodelavke strankam nudijo informacije in jih usmerjajo na podlagi želenih storitev. Družba ima še zunanje strokovne sodelavce za potrebe električnih meritev, tehničnega risanja in usposabljanj z različnih področij.

POLITIKA KAKOVOSTI DRUŽBE

STROKOVNO IN RESNO DELO

 • strokovni delavci in zunanji sodelavci imajo ustrezne izobrazbe in so usposobljeni za opravljanje svojega dela, svetovanje in delo na terenu
 • zaposleni se redno seznanjajo z novimi zakoni, pravilniki, standardi, postopki dela
 • naprave in merilni instrumenti v uporabi, ustrezajo zahtevam o umerjanju v ustreznih laboratorijih

USTREZEN IN POŠTEN ODNOS DO STRANK

 • varnost in zadovoljstvo stranke pomenita naš uspeh
 • stranki ponudimo najbolj optimalno rešitev, tako strokovno, kot cenovno
 • obojestransko sprejemljiva pogodba o zagotavljanju strokovne službe varnosti in zdravja pri delu in požarni varnosti ter dobri pogoji sodelovanja
 • kvalitetno opravljene storitve (meritve, pregledi, usposabljanja, dokumentacija)

USTREZEN IN POŠTEN MEDSEBOJNI ODNOS S POSLOVNIMI PARTNERJI, KI VZDRŽUJEJO GASILNIKE MOBIAK in SIRE

 • obojestransko sprejemljiva pogodba o vzdrževanju gasilnikov in dobri pogoji sodelovanja
 • zagotavljanje kakovostnih nadomestnih delov in produktov
 • vzajemno obveščanje in informiranje o problematiki
 • skrb za ustrezno usposabljanje
 • spoštovanje dogovorov, rokov dobave in plačil