• Industrijska cesta 2 b, 6310 Izola/Isola
 • 05 640 00 90
 • info@univar.si

 

Požarna varnost

 
 • Požarni redi
 • Izvlečki iz požarnega reda
 • Načrti evakuacije in požarni načrti
 • Prikazi gašenja z gasilniki za skupine
 • Oznake za požarno varnost (zbirno mesto, intervencijska pot, oznake evakuacijskih poti)
 • Izvedba vaj evakuacij
 • Servis in prodaja gasilnikov ter prodaja protipožarne opreme
 • Vzdrževanje gasilnikov v delavnici in na terenu (mobilna delavnica)
 • Tehnični nadzor hidrantnega omrežja in meritve pretoka hidrantov
 • Svetovanje in prodaja protipožarne opreme

Gasilniki, gasilna in protipožarna oprema MOBIAK S.A.